Poli Penyakit Dalam

dr M. Septa Adiwanda, Sp.PD, M.Sc

(Pendaftaran maksimal jam 10.00 WIB) Jam Praktek 09.30 - 12.00 WIB

dr.H.Arif G.,Sp.PD,FINASIM, MARS

Jam Praktek 12.00 - 16.00 WIB

Poli Kandungan

dr. Bayuu P.A., Sp. OG

Jam Praktek 09.00 - 11.00 WIB

dr. Sella Zenita Sari, Sp. OG

Jam Praktek 14.00 - 17.00 WIB

Poli Anak

dr. Adam Sultansah H.,Sp.A

Jam Praktek 08.00 - 11.00 WIB

dr. Elda, Sp.A

Jam Praktek 11.00 - 13.00 WIB

dr. Rizki Handayani R,.Sp.A

Jam Praktek 15.00 - 17.00 WIB

dr. Roni Adenova, Sp.A

Jam Praktek 18.00 - 21.00 WIB

Poli THT

dr. Bachtil Munar, Sp.THT

Jam Praktek 11.00 - 14.00 WIB

dr. Febri, Sp.THT

Jam Praktek 15.30 - 17.30 WIB

Poli Gigi

drg. Lia Anggraeni

Jam Praktek 11.00 - 14.00 WIB

drg. Feri Firmansyah

Jam Praktek 11.00 - 13.00 WIB

Poli Saraf

dr. Daiman Mukidin,Sp.S

Jam Praktek 15.00 - 18.00 WIB

Poli Mata

dr. Yayan Heryanto, Sp.M

Jam Praktek 07.00 - 08.30 WIB , 16.00 - 19.00 WIB

Poli Urologi

dr. Joko Anom S., Sp.U

Jam Praktek 17.00 - 19.00 WIB

Poli Bedah Umum

dr. Joko Purwito, Sp.B

Jam Praktek 11.00 - 14.00 WIB

dr. Dik Adi Nugraha, Sp.B

Jam Praktek 15.00 - 17.00 WIB

Anastesi

dr. Mira Silviana, Sp.Anastesi

Jam Praktek 08.00 - Selesai

Rehabilitas Medik

dr. Ellen H. Simbolon, Sp.KFR

Jam Praktek 08.00 - 15.00 WIB

Fisioterapi

Jam Praktek 08.00 - 20.00 WIB

Radiologi

dr. Ki Agus Roy, Sp.Rad

Jam Praktek 09.00 - Selesai

Hemodialisa

Jam Praktek 06.00 - 18.00 WIB

Poli Jantung

dr. Evi Fatimah, Sp.JP

Jam Praktek 14.00 - 17.00 WIB

Poli Jiwa

dr. John M.T Sibagariang

Jam Praktek 17.00 - 20.00 WIB

Poli Umum

Dokter Jaga

Jam Praktek 08.00 - 20.00 WIB

WhatsApp chat